Logo
Skriv ut denne siden

For å gjøre samvær med andre tålelig, er veloppdragenhet en betingelse. For å gjøre det behagelig, må det også alkohol til

For å gjøre samvær med andre tålelig, er veloppdragenhet en betingelse. For å gjøre det behagelig, må det også alkohol til

Jens Bang

© takkformatentale.com 2017