Menu

Man kan ikke leve av drap alene. Man trenger også omtanke, aksept, oppmuntring og, en gang iblant, et godt måltid

Man kan ikke leve av drap alene. Man trenger også omtanke, aksept, oppmuntring og, en gang iblant, et godt måltid

Alfred Hitchcock

Tilbake til toppen